Privaatsuspoliitika tingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted panevad paika, kuidas me kasutame ja kaitseme informatsiooni, mida kasutajad edastavad meile veebilehe kasutamisel.

Me kohustume kaitsma kasutajate privaatsust ja kinnitame, et veebilehel küsitud kasutaja andmeid kasutame üksnes kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Vastutus kogutavate isikuandmete eest Kasutaja edastatud isikuandmete kogumise ja kontrollimise eest vastutab Eesti äriühing Tirp OÜ (edaspidi viidatud kui nelepruul.com). Isikuandmete kogumisel ja kontrollimisel lähtume Eesti isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kogutavad isikuandmed:

Me kogume isikuandmeid, mida kasutaja edastab meile näiteks tellimust tehes, kontakteerudes klienditeenindusega või osaledes võistlustel.

Kogutavad isikuandmed on muuhulgas järgmised:

• Nimi

• e-maili aadress ja telefoninumber

• Muu informatsioon, mis on oluline kliendiküsitluste, võistluste, loosimiste ja/või pakkumistega seoses

• Kogutavate isikuandmete ja informatsiooni kasutamine

Kogutud isikuandmeid ja informatsiooni kasutame järgmistel eesmärkidel:

• Asutusesisene arvepidamine

• Läbi kodulehe edastatud tellimuste töötlemine

• Kasutaja päringutele vastamine

• Kasutaja teavitamine uutest või muutunud teenustest

• Otseturundus

• Võistluste ja loosimiste võitjate teavitamine

• Kasutajale sobivate pakkumiste ja infomatsiooni edastamiseks tehtavate analüüside teostamine

• Küsitluste edastamine, et pakkuda kasutajatele võimalus mõjutada ja parendada meie teenust

• Teenuse pakkumise süsteemide parendamine

• Meie teenuse ebaõige kasutamise vältimine

Me hoiame kasutaja andmeid nii kaua, kui on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks või seaduses nõutud perioodi. Pärast seda kogutud isikuandmed kustutatakse.

Turvalisus

Me tagame kasutajate isikuandmete kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu või isikuandmete avalikustamise vältimiseks oleme võtnud kasutusele sobivad füüsilised, tehnoloogilised ja administratiivsed meetmed. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete kontroll

Me ei müü ega avalikusta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma isikuandmete omaniku nõusolekuta või seadusest tuleneva kohustuseta. Kasutajal on õigus igal ajal paluda informatsiooni tema kohta kogutud andmete suhtes. Tema kohta kogutud andmete informatsiooni väljastamine on kasutajale tasuta. Kui isikuandmed on valed või ebaolulised, on kasutajal õigus paluda informatsiooni korrigeerimist või eemaldamist. Me ei saa eemaldada andmeid, kui neile kehtib seadusjärgne hoiustamise nõue või need on vajalikud lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks. Me võime kasutada isikuandmeid edastamaks kasutajale kolmandate osapoolte pakkumisi, mida me peame kasutaja jaoks huvitavaks. Isikul on võimalik ennast igal ajal pakkumiste saajate nimekirjast eemaldada kasutades iga kirja lõpus olevat võimalust või võttes meiega ühendust emailil nele.pruul@gmail.com

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meil on õigus vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutades kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Privaatsustingimustes tehtud muudatustega kursis olemiseks palume külastada meie veebilehte. Kõigi seoses privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil nele.pruul@gmail.com